+48 604 168 620
87-100 Toruń
ul. Broniewskiego 4, lok.24

Szkolenia zamknięte


 DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE 


Ø PROSPERUS działa nieprzerwanie od 2001 roku
   = ugruntowana pozycja na rynku rekrutacyjnym i szkoleniowym


Ø doświadczenie w organizacji szkoleń dla biznesu i administracji publicznej
   = możliwość dostosowania się do specyfiki działalności Klienta


Ø organizacja szkoleń komercyjnych i dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   = umiejętność znalezienia optymalnego rozwiązania dla Klienta


Ø doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu nabywania umiejętności twardych oraz miękkich kompetencji
   = otwartość na specyficzne potrzeby Klienta


Ø współpraca z wysokiej klasy specjalistami: trenerami i konsultantami
   = gwarancja profesjonalnego i efektywnego warsztatu

 

Dlaczego warto rozwijać pracowników ?


Ø doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników
   = zwiększenie sprawności w wykonywaniu zadań
   = ograniczenie potrzeb korekty i kontroli ze strony przełożonych
   = ograniczenie fluktuacji pracowników


Ø dbałość o rozwój pracownika
   = budowanie pozytywnego wizerunku Firmy w oczach pracowników
   = zwiększenie motywacji i lojalności pracowników


Ø doświadczeni i wyedukowani pracownicy
   = większa konkurencyjność Firmy na rynku


Ø zharmonizowanie struktury Firmy (zespołu pracowników)
   = poprawa komunikacji i zmniejszenie ryzyka konfliktów
   = zwiększenie wydajności

 

 

 HARMONOGRAM REALIZACJI PROCESU SZKOLENIOWEGO 

 

1. etap    • omówienie potrzeb szkoleniowych

                 [opcjonalnie: audyt personalny]

2. etap    • przygotowanie programu szkolenia

              • ustalenie terminu, miejsca szkolenia

3. etap    • przeprowadzenie szkolenia

4. etap    • ewaluacja szkolenia 

 


 ZAMÓWIONE NAJPOPULARNIEJSZE PROJEKTY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH  

 

 
… Te i wiele innych są dla Ciebie 
 
 

Szczegóły dotyczące szkoleń poprzez formularz zgłoszeniowyPropozycja = konieczność doprecyzowania tematu i zakresu tematycznego szkolenia,

aby było ono dopasowane do faktycznych potrzeb Firmy.