+48 604 168 620
87-100 Toruń
ul. Broniewskiego 4, lok.24

Praca tymczasowa PRACA TYMCZASOWA 

PRACA TYMCZASOWA to doskonałe rozwiązanie, które elastycznie uzupełnia zarządzanie polityką kadrową w nowoczesnej firmie i wspomaga pracę stałego zespołu o pracowników „zewnętrznych”, których zapewnia firma PROSPERUS. PROSPERUS.

 

Idealna metoda uzupełnienia personelu w okresie wzmożonej produkcji, wzrostu zamówień, sprzedaży czy dodatkowo realizowanych projektów.

Świetnie sprawdza się jako zastępstwo w sezonie urlopowym lub podczas choroby pracownika.

Może być okresem próbnym dla nowego pracownika!

Dlaczego warto korzystać z usługi pracy tymczasowej ?

Ø elastyczność w kształtowaniu poziomu zatrudnienia w firmie
   = zmniejszenie ilości stałych etatów w przedsiębiorstwie, co oznacza, że stan zatrudnienia obejmuje tylko kluczowych pracowników
   = możliwość sprawnego zastąpienia pracowników stałych będących na zwolnieniu lekarskim lub urlopie – pracownikami tymczasowymi


Ø obniżenie kosztów zatrudnienia
   = dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb
   = korzystniejsze, niż w przypadku standardowych umów o pracę, przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów
   = redukcja kosztów i ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych w czasie przestojów produkcyjnych i okresowych spadków wydajności
   = możliwość kompleksowego sprawdzenia kompetencji pracownika przed zatrudnieniem go na etat


Ø przeniesienie ciężaru zadań związanych z administracją kadrowo-płacową
   = zawieranie umów z pracownikami,
   = rozliczanie ewidencji czasu pracy,
   = naliczanie wynagrodzeń,
   = rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym,
   = rozwiązywanie umów o pracę,
   = przygotowywanie świadectw pracy, deklaracji PIT, itp.


Ø proste zasady współpracy
Ø jedna umowa – ograniczenie biurokracji w przedsiębiorstwie
Ø jedna faktura – wiele rąk do pracy,
Ø monitoring przebiegu realizacji zlecenia i sprawna reakcja na zmianę wielkości zamówienia

 FORMY PRACY TYMCZASOWEJ 

LEASING PRACOWNICZY (zazwyczaj stanowiska niskiego szczebla)
Zapewniamy, w zależności od potrzeb, wyspecjalizowanych pracowników fizycznych, bądź pracowników o niewysokich kwalifikacjach, którzy zatrudniani są w procesie produkcji i przy pracach pomocniczych.

TRY&HIRE (zazwyczaj stanowiska średniego szczebla)
Zapewniamy specjalistów o zróżnicowanych doświadczeniach, w zależności od zapotrzebowania Klienta. Oferujemy szeroki wachlarz wiedzy i praktyki: od wykwalifikowanego pracownika biurowego do specjalisty pracującego w terenie. Okres pracy tymczasowej traktowany jest jako okres próbny, po którym pracownik jest zatrudniany bezpośrednio w Firmie.

INTERIM MANAGEMENT (stanowiska wysokiego szczebla)
Zapewniamy najwyższej klasy kadrę kierowniczą, posiadającą udokumentowane sukcesami doświadczenia, która czasowo zastąpi konkretnego pracownika lub zrealizuje określony projekt.