+48 604 168 620
87-100 Toruń
ul. Broniewskiego 4, lok.24

Akademia Montessori Koala


 

Projekt pn. „Akademia Montessori Koala” polega na utworzeniu i funkcjonowaniu klubu dziecięcego mieszczącego się w Toruniu w województwie kujawsko - pomorskim. W klubie dziecięcym zostanie objętych całodniową opieką (do 10 godzin) 30 dzieci z Torunia i powiatu toruńskiego (w tym niepełnosprawnych).

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w celu ułatwienia godzenia życia rodzinnego i kariery zawodowej 30 osób z obszaru Torunia i powiatu toruńskiego w okresie styczeń 2020 - grudzień 2021.

Realizacja projektu pozwoli na wzrost aktywności zawodowej 30 kobiet (grupa docelowa), wśród nich:
- 20 kobiet - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
- 10 kobiet - osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

W związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty i produkty:
Produkty:
1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 30
2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 30
Rezultaty:
1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 20
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10
3. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 30

 

Wartość całkowita projektu wynosi 949 437,50 złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie 807 021,87 złotych.


Projekt realizuje firma: PROSPERUS Jolanta Wągrowska, z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 8 E /7.

Klub dziecięcy "Akademia Montessori Koala" mieści w Toruniu, ul. Asnyka 6 A (Osiedle Zieleniec).

 

Informacji o wolnych miejscach w klubie dziecięcym udzielamy pod nr telefonu 532 264 633

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w  biurze projektu przy ul. Asnyka 6 A.