+48 604 168 620
87-100 Toruń
ul. Broniewskiego 4, lok.24

Audyt personalny


Ø PROSPERUS działa nieprzerwanie od 2001 roku

= ugruntowana pozycja na rynku rekrutacyjnym 

Ø stosowanie sprawdzonych, profesjonalnych i skutecznych metod rekrutacji i selekcji

= prawidłowo zaplanowany i przeprowadzony proces rekrutacji jest najlepszą gwarancją pozyskania optymalnych kandydatów

Ø wykorzystanie narzędzi rekrutacyjnych opartych na badaniu kompetencji, gwarantujące trafne decyzje personalne

= gwarancja korzyści finansowych i warunek rynkowego sukcesu Klienta

Ø współpraca z wysokiej klasy specjalistami: psychologami, asesorami i konsultantami

= gwarancja profesjonalnego i efektywnego procesu oceny

 

Co jest badane?

 

Podczas przeprowadzania audytu badane są:

Ø wiedza pracowników,
Ø umiejętności pracowników,
Ø predyspozycje pracowników,
Ø procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

 

Jak jest badane?

 

Podczas przeprowadzania audytu, wykorzystywane są następujące techniki i narzędzia:

Ø Assessment / Development Centre,
Ø kwestionariusze psychologiczne i testy psychometryczne,
Ø testy umiejętności,
Ø age management – profil wiekowy, 
Ø mapowanie procesów.

 

Co z tego wynika?

 

Dzięki przeprowadzeniu audytu personalnego Firma:

Ø zdobywa wiedzę na temat mocnych i słabych stron pracowników lub kandydatów,
Ø uzyskuje rekomendacje odnośnie do możliwości wykorzystania zidentyfikowanych kompetencji,
Ø otrzymuje obiektywną ocenę funkcjonowania systemów zarządzania personelem.